Enerji Üretim Sistem ve Ekipmanları 

Jeneratör grupları, kojenerasyonlar, senkronizasyon ve enversör sistemler