Ölçü ve Test Cihazları 

Enerji sayaçları, analog ve dijital klasik ölçü aletleri (A,V,W,f, Cos Ø, ...), enerji ve harmonik analizörleri, pens ampermetre ve multimetreler, sıcaklık, nem, basınç, gaz... gibi özel ölçüm cihazları, kablo test cihazları, izolasyon test cihazları, akım klempleri, röle test cihazları, laboratuvar cihazları, transdüserle